Proč likvidovat, resp. recyklovat potravinářské oleje a tuky s TRAFIN OIL, a.s.

Firma TRAFIN OIL, a.s. se zabývá výkupem, svozem a likvidací (recyklací) použitých potravinářských a fritovacích odpadních olejů z kuchyní, restaurací, jídelen a jiných gastronomických zařízení. V rámci procesu recyklace odpadu se použité rostlinné oleje čistí tak, aby splňovaly náročné podmínky pro další využití.

Firma TRAFIN OIL, a.s. obsluhuje především restaurační zařázení, jídelny, kuchyně a jiné gastronomické zařízení v pravidelných svozových trasách na území celé české republiky. Vaše objednávky na odvoz použitých olejů i tuků a na dovoz zboží přijímáme na bezplatné lince 800 800 070 a garantujeme obsloužení v co nejkratší době.
Pro svoz odpadových olejů ve větších objemech lze po dohodě s klientem stanovit individuální svozové intervaly a také se lze dohodnout na individualizaci velikostí svozových nádob.

Zpracovatelské centrum firmy je v Měříně poblíž Jihlavy, kde dochází ke sběru oleje ze všech míst po celé ČR a především k čištění použitého oleje (jeho recyklací) tak, aby mohl být odpadní olej dále použit pro další využití. Efektivním a účinným tříděním a likvidací olejových odpadů tak přispíváte nejen k menšímu znečištění vod olejovými složkami, ale chráníte své odpadové systémy před ucpáním a pomáháte efektivně a ekologicky využívat odpad.

Našim stávajícím i novým klientů máme co nabídnout:

  • pravidelný a spolehlivý výkup a odvoz použitých olejů a tuků
  • peníze za vykoupené oleje a tuky ihned a na dřevo
  • automatické a bezplatné vedení odpadové evidence
  • bezplatný dovoz zboží (fritovacích olejů, jedlých tuků, mycích prostředků a široké škály dalšího zboží)
  • bezstarostnou službu, tzn. vždy se včas dozvíte, že přijedeme
  • úzkou obchodní vazbu - dispečer/ka, která se stará vždy výhradně o konkrétního klienta
  • jistotu - nejsme nejlepší a o to víc se snažíme abychom byli!
  • konkurenční výhody - platíme ihned a nestrháváme peníze za nečistoty

Měli byste vědět:

Společnost TRAFIN OIL, a.s. se zabývá výkupem a odvozem použitých potravinářských olejů a tuků. Na základě udělené licence (Souhlas k provozování zařízení na sběr odpadu č. kat. 200125) společnost TRAFIN OIL, a.s. zpracovává odpad, a to konkrétně použité jedlé oleje a tuky, které jsou povinny jídelny a restaurační zařízení v rámci svého odpadového hospodářství separovat a ekologicky likvidovat. Tímto jednáním snižuje ekologickou zátěž a do určité míry kompenzuje určitou nerovnováhu, kterou přineslo masivní pěstování řepky olejky pro výrobu „biosložek" průmyslových paliv.

ZPĚT -

Proč likvidovat, resp. recyklovat potravinářské oleje a tuky s TRAFIN OIL, a.s.

Výkup použitých a dodávky čistých olejů a tuků

TRAFIN OIL, a.s. sváží a recykluje potravinářské oleje a tuky na území celé České republiky

Výkup, svoz a likvidace použitých potravinářských olejů s důvěryhodným partnerem s licencí

Výkup a likvidace použitých potravinářských olejů s dvojitou výhodou

Všimli jste si, že...

Všimli jste si, že...

se začátkem nového roku jsme pro Vás spustili nový web, na kterém vždy najdete aktuální verzi našeho letáku a další zajímavé informace z oblasti gastronomie?
Oleje svážíme

Oleje svážíme

z provozoven po celé České republice. Naše společnost je oprávněnou osobou v oblasti nakládání s odpady - jedlými oleji a tuky.

Souhlas provozu zařízení Souhlas provozu zařízení

Více informací