Výkup a likvidace použitých potravinářských olejů s dvojitou výhodou

TRAFIN OIL, a.s. umožňuje subjektům možnost plnit Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ale i přispívat k ekologické likvidaci oleje jeho dalším zpracováním.
Spolu s ekologickou likvidací olejů získáváte od nás výhodu v bezproblémové a hlavně bezplatné služby v podobě vedení odpadové evidence!

ZPĚT -

Proč likvidovat, resp. recyklovat potravinářské oleje a tuky s TRAFIN OIL, a.s.

Výkup použitých a dodávky čistých olejů a tuků

TRAFIN OIL, a.s. sváží a recykluje potravinářské oleje a tuky na území celé České republiky

Výkup, svoz a likvidace použitých potravinářských olejů s důvěryhodným partnerem s licencí

Výkup a likvidace použitých potravinářských olejů s dvojitou výhodou

Všimli jste si, že...

Všimli jste si, že...

se začátkem nového roku jsme pro Vás spustili nový web, na kterém vždy najdete aktuální verzi našeho letáku a další zajímavé informace z oblasti gastronomie?
Oleje svážíme

Oleje svážíme

z provozoven po celé České republice. Naše společnost je oprávněnou osobou v oblasti nakládání s odpady - jedlými oleji a tuky.

Souhlas provozu zařízení Souhlas provozu zařízení

Více informací