Výkup, svoz a likvidace použitých potravinářských olejů s důvěryhodným partnerem s licencí

Společnost TRAFIN OIL, a.s.  je držitelem povolení k likvidaci a čištění použitých potravinářských olejů a tuků vydaného Krajským úřadem pro Vysočinu.
Udělené povolení opravňuje firmu TRAFIN OIL, a.s. likvidovat odpadní jedlé oleje a tuky (200125). Odpadové hospodářství uděluje povinnost restauračním zařízením tento odpad separovat a ekologicky likvidovat.

ZPĚT -

Proč likvidovat, resp. recyklovat potravinářské oleje a tuky s TRAFIN OIL, a.s.

Výkup použitých a dodávky čistých olejů a tuků

TRAFIN OIL, a.s. sváží a recykluje potravinářské oleje a tuky na území celé České republiky

Výkup, svoz a likvidace použitých potravinářských olejů s důvěryhodným partnerem s licencí

Výkup a likvidace použitých potravinářských olejů s dvojitou výhodou

Všimli jste si, že...

Všimli jste si, že...

se začátkem nového roku jsme pro Vás spustili nový web, na kterém vždy najdete aktuální verzi našeho letáku a další zajímavé informace z oblasti gastronomie?
Oleje svážíme

Oleje svážíme

z provozoven po celé České republice. Naše společnost je oprávněnou osobou v oblasti nakládání s odpady - jedlými oleji a tuky.

Souhlas provozu zařízení Souhlas provozu zařízení

Více informací