Prečo likvidovať, resp. recyklovať potravinárske oleje a tuky s TRAFIN OIL SK, s.r.o.

Firma TRAFIN OIL SK, s.r.o. sa zaoberá výkupom, zvozom a lividáciou (recykláciou) použitých potravinárskych a fritovacích odpadových olejov z kuchýň, reštaurácií, jedální a iných gstronomických zariadení. V rámci procesu recyklácie odpadu sa použité rastlinné oleje čistia tak, aby spĺňali náročné podmienky na ďalšie využitie.

Firma TRAFIN OIL SK, s.r.o. obsluhuje predovštkým reštauračné zariadenia, jedálne, kuchyne a iné gastronomické zariadenia v pravidelných zvozových trasách na území celej slovenskej republiky. Vaše objednávky na odvoz použitých olejov a tukov a dovoz tovaru priímame na bezplatnej linke 800 800 070 a garantujeme obsluhu v čo najkratšom čase. Pre zvoz odpadových olejov vo väčších objemoch je možné po dohode s klientom stanoviť individuálne intervaly zvozu a taktiež je možné dohodnúť sa na individualizácii veľkosti zvozových nádob.

Spracovateľské centrum skupiny TRAFIN OIL je v Českej republike, kde dochádza ku koncentraci zberu oleja zo všetkých miest po celej ČR, SK a PL a predovšetkýcm k čisteniu použitého oleja ( jeho recykláciou) tak, aby mohol byť odpadový olej ďalej použitý na ďalšie využitie. Efektívnym a účinným triedením a likvidáciou olejových odpadov tak prispievate nielen k menšiemu znečisteniu vôd olejovými zložkami, ale chránite svoje odpadové systémy pred upchatím a pomáhate efektívne a ekologicky využívať odpad.

Našim terajším aj novým klientom máme čo ponúknuť:

  • pravidelný a spoľahlivý výkup a odvoz použitých olejov a tukov
  • peniaze za vykúpené oleje a tuky ihneď na ruku
  • automatické a bezplatné vedenie odpadovej evidencie
  • bezplatný dovoz tovarov (fritovacích olejov, jedlých tukov, čistiacich prostriedkov a širokej škály ďalších tovarov)
  • bezstarostnú službu, t.j. vždy sa včas dozviete, že prídeme
  • úzku obchodnú väzbu – dispečer/ka, ktorá sa stará vždy výhradne o konkrétneho klienta
  • istotu – nie sme najlepší a to viac sa snažíme, aby sme boli!
  • konkurenčné výhody – platíme ihneď a nestrhávame peniaze za nečistoty

Mali by ste vedieť:

Spoločnosť TRAFIN OIL SK, s.r.o. sa zaoberá výkupom a odvozom použitých potravinárskych olejov a tukov. Na základe udelenej licencie ( Súhlas k prevádzkovaniu zariadení na zber odpadu č. kat. 200125) spoločnosť TRAFIN OIL spracúva odpad, a to konkrétne použité jedlé oleje a tuky, ktoré sú povinné jedálne a reštauračné zariadenia v rámci svojho odpadového hospodárstva separovať a ekologicky likvidovať. Týmto konaním znižuje ekologické zaťaženie a do určitej miery kompenzuje istú nerovnováhu, ktorú prinieslo masívne pestovanie repky olejnej pre výrobu „biozložiek“ priemyselných palív.

SPÄŤ - O nás

Prečo likvidovať, resp. recyklovať potravinárske oleje a tuky s TRAFIN OIL SK, s.r.o.

Výkup použitých a dodávky čistých olejov a tukov

TRAFIN OIL SK, s.r.o. zváža a recykluje potravinárske oleje a tuky na území celej Slovenskej republiky

Výkup, zvoz a likvidácia použitých potravinárských olejov s dôveryhodným partnerom s licenciou

Výkup a likvidácia použitých potravinárských olejov s dvojitou výhodou

Všimli ste si, že...

Všimli ste si, že...

so začiatkom nového roku sme pre Vás spustili nový web, na ktorom vždy nájdete aktuálnu verziu nášho letáku a ďalšie zaujímavé informácie z oblasti gastronómie?
Olej zvážame

Olej zvážame

z prevádzok po celej Slovenskej republike.