Výkup a likvidácia použitých potravinárskych olejov s dvojitou výhodou

TRAFIN OIL SK, s.r.o. umožňuje subjektom možnosť plniť Zákon o odpadoch č. 79/2015 z.z., ale aj prispievať k ekologickej likvidácii oleja jeho ďalším spracovaním.
Spolu s ekologickou likvidáciou olejov získavate od nás výhodu bezproblémovej a hlavne bezplatnej služby v podobe vedenia odpadovej evidencie!

SPÄŤ - O nás

Prečo likvidovať, resp. recyklovať potravinárske oleje a tuky s TRAFIN OIL SK, s.r.o.

Výkup použitých a dodávky čistých olejov a tukov

TRAFIN OIL SK, s.r.o. zváža a recykluje potravinárske oleje a tuky na území celej Slovenskej republiky

Výkup, zvoz a likvidácia použitých potravinárských olejov s dôveryhodným partnerom s licenciou

Výkup a likvidácia použitých potravinárských olejov s dvojitou výhodou

Všimli ste si, že...

Všimli ste si, že...

so začiatkom nového roku sme pre Vás spustili nový web, na ktorom vždy nájdete aktuálnu verziu nášho letáku a ďalšie zaujímavé informácie z oblasti gastronómie?
Olej zvážame

Olej zvážame

z prevádzok po celej Slovenskej republike.