Výkup použitých a dodávky čistých olejov a tukov

Spoločnosť TRAFIN OIL SK, s.r.o. sa radí medzi lídrov na slovenskom trhu v poskytovaní služieb v oblasti recyklácie použitých potravinárskych olejov a tukov.

Terajším aj novým klientom ponúkame tieto služby:

  • výkup použitých jedlých olejov (za hotové), vrátane vedenia bezplatnej odpadovej evidencie
  • pravidelné dodávky fritovacieho oleja (zásobovanie potravináskymi olejmi a tukmi)
  • súvisiace a doplnkové služby (predaj čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb)

Naše služby sú určené všetkým subjektom, ktoré sú povinné dodržiavať Zákon o odpadoch č.185/2001 Zb., resp. majú povinnosť likvidovať odpad a viesť odpadovú evidenciu pre odpad – jedlý olej a tuk č. 20 01 25. Medzi našich klientov sa preto radia hlavne reštaurácie, vývarovne, bistrá, jedálne, penzióny, rýchle občerstvenia a bary, ale výkup použitých jedlých olejov a pravidelnú dodávku fritovacieho oleja sme schopní samozrejme zabezpečiť aj pre ostatné firmy a jednotlivcov.

SPÄŤ - O nás

Prečo likvidovať, resp. recyklovať potravinárske oleje a tuky s TRAFIN OIL SK, s.r.o.

Výkup použitých a dodávky čistých olejov a tukov

TRAFIN OIL SK, s.r.o. zváža a recykluje potravinárske oleje a tuky na území celej Slovenskej republiky

Výkup, zvoz a likvidácia použitých potravinárských olejov s dôveryhodným partnerom s licenciou

Výkup a likvidácia použitých potravinárských olejov s dvojitou výhodou

Všimli ste si, že...

Všimli ste si, že...

so začiatkom nového roku sme pre Vás spustili nový web, na ktorom vždy nájdete aktuálnu verziu nášho letáku a ďalšie zaujímavé informácie z oblasti gastronómie?
Olej zvážame

Olej zvážame

z prevádzok po celej Slovenskej republike.