Výkup, zvoz a likvidácia použitých potravinárských olejov s dôveryhodným partnerom s licenciou

Spoločnosť TRAFIN OIL SK, s.r.o. je držiteľom povolenia na likvidáciu a čistenie použitých potravinárskych olejov a tukov vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v Žiline.
Udelené povolenie oprávňuje firmu TRAFIN OIL SK, s.r.o. likvidovať odpadové jedlé oleje a tuky (200125). Odpadové hospodárstvo udeľuje povinnosť reštauračným zariadeniam tento odpad separovať a ekologicky likvidovať.

SPÄŤ - O nás

Prečo likvidovať, resp. recyklovať potravinárske oleje a tuky s TRAFIN OIL SK, s.r.o.

Výkup použitých a dodávky čistých olejov a tukov

TRAFIN OIL SK, s.r.o. zváža a recykluje potravinárske oleje a tuky na území celej Slovenskej republiky

Výkup, zvoz a likvidácia použitých potravinárských olejov s dôveryhodným partnerom s licenciou

Výkup a likvidácia použitých potravinárských olejov s dvojitou výhodou

Všimli ste si, že...

Všimli ste si, že...

so začiatkom nového roku sme pre Vás spustili nový web, na ktorom vždy nájdete aktuálnu verziu nášho letáku a ďalšie zaujímavé informácie z oblasti gastronómie?
Olej zvážame

Olej zvážame

z prevádzok po celej Slovenskej republike.