Pravidelné zásobování fritovacím olejem a jedlými tuky

Dodávky fritovacího oleje, jedlých tuků a dalšího zboží

V rámci naší snahy poskytovat maximálně komplexní služby nabízíme našim klientům pravidelné zásobování fritovacími ojeli a jedlými tuky. Prodejem fritovacích olejů a jedlých tuků otevíráme jakýsi logický cyklus, kdy umožňujeme našim klientům, aby od nás nakoupené fritovací oleje nejprve použili v potravinářství a poté díky našemu zpětnému výkupu „vrátili“ v recyklované formě například v oblasti petrochemie.

Dodávky fritovacích olejů a jedlých tuků nabízíme zcela zdarma a to v rámci odvozu použitých potravinářských olejů. Stávajícím i novým klientům jsme schopni dodat širokou škálu fritovacích olejů. nejčastěji jsou to oleje řepkové, palmové, olivové a mixované v různých baleních od 1 do 50 litrů.

Prodej čistících prostředků a hygienických potřeba dalšího zboží

Společnost TRAFIN OIL, a.s. nabízí také širokou škálu doplňkového zboží. V rámci komplexnosti poskytovaných služeb nabízíme související služby k naší majoritní činnosti (recyklaci použitých potravinářských olejů a tuků a prodeji fritovacích olejů a jedlých tuků). Stávajícím i novým klientům nabízíme prodej čistících prostředků a hygienických potřeb jako jsou dezinfekční prostředky, čistící prostředky, papírové potřeby, mýdla a podobně.

Měli byste vědět:

Zabýváme se svozem a čištěním použitých potravinářských olejů vyprodukovaných jídelnami, restauračními zařízeními a obdobnými provozovnami. Jelikož jsou tyto subjekty povinny v rámci svého odpadového hospodářství separovat a ekologicky likvidovat jedlé oleje a tuky, lze naše služby považovat za nezbytné pro splnění zákonných povinností. Vykoupené, odvezené a recyklované oleje jsou dále zpracovávány, a to konkrétně v petrochemii. Dále nabízíme spoustu doplňkových služeb (bezplatné vedení odpadové evidence pro hygienu, bezplatné zapůjčení barelu na provozovnu nebo bezplatný dovoz zboží). Za dodaný použitý olej platíme ihned a v hotovosti.

Našim klientům vycházíme maximálně vstříc. V rámci svozu použitých olejů a tuků či dodávek čistých olejů jsme schopni na žádost klienta doplnit výše zmíněné doplňkové služby o zboží dosud v nabídce nezahrnuté, které ovšem je doplňkové či příbuzné hlavní činnosti společnosti.

ZPĚT - Služby

Výkup a odvoz použitých olejů a tuků, a jejich likvidace, resp. recyklace

Pravidelné zásobování fritovacím olejem a jedlými tuky

Všimli jste si, že...

Všimli jste si, že...

se začátkem nového roku jsme pro Vás spustili nový web, na kterém vždy najdete aktuální verzi našeho letáku a další zajímavé informace z oblasti gastronomie?
Oleje svážíme

Oleje svážíme

z provozoven po celé České republice. Naše společnost je oprávněnou osobou v oblasti nakládání s odpady - jedlými oleji a tuky.

Souhlas provozu zařízení Souhlas provozu zařízení