Výkup a odvoz použitých olejů a tuků, a jejich likvidace, resp. recyklace

Odvoz, resp. výkup použitých potravinářských olejů a tuků je hlavní činností společnosti TRAFIN OIL, a.s., jenž provozuje tuto činnost na základě povolení vydaného Krajským úřadem pro Vysočinu s uzemní účinností pro celou Českou republiku. Povinnost separovat a ekologicky likvidovat jedlé oleje a tuky mají jídelny, restaurační zařízení a jiné obdobné subjekty v rámci řízení svého odpadového hospodářství. TRAFIN OIL, a.s. umožňuje těmto subjektům splnit zákonnou povinnost likvidace použitých potravinářských olejů a tuků vyplývající se Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a přispívat k ekologické likvidaci oleje jeho dalším zpracováním (recyklací).
V rámci služby „Výkup a odvoz použitých potravinářských olejů a tuků“ je samozřejmostí bezplatné zapůjčení barelu na provozovnu a také vedení bezplatné odpadové evidence pro místně příslušnou hygienickou stanici. Za zmínku stojí také bezplatný dovoz zboží, a to čistých rostlinných olejů, čistících prostředků nebo hygienických potřeb.

Co se s vykoupenými a námi odvezenými oleji dál děje?

Vykoupené a odvezené oleje firma vyčistí ve své provozovně v Měříně, kde dochází k preciznímu mechanickému vyčištění tak, že splňuje náročné podmínky pro jeho další využití.

ZPĚT - Služby

Výkup a odvoz použitých olejů a tuků, a jejich likvidace, resp. recyklace

Pravidelné zásobování fritovacím olejem a jedlými tuky

Všimli jste si, že...

Všimli jste si, že...

se začátkem nového roku jsme pro Vás spustili nový web, na kterém vždy najdete aktuální verzi našeho letáku a další zajímavé informace z oblasti gastronomie?
Oleje svážíme

Oleje svážíme

z provozoven po celé České republice. Naše společnost je oprávněnou osobou v oblasti nakládání s odpady - jedlými oleji a tuky.

Souhlas provozu zařízení Souhlas provozu zařízení