Služby

Výkup a odvoz použitých olejov a tukov, a ich likvidácia, resp. recyklácia

Odvoz, resp. výkup použitých potravinárskych olejov a tukov je hlavnou činnosťou spoločnosti TRAFIN OIL SK, s.r.o. ktorá vykonáva túto činnosť na základe povolenia vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v Žiline

Pravidelné zásobovanie fritovacím olejom a jedlými tukmi

V rámci našej snahy poskytovať maximálne komplexné služby ponúkame našim klientom pravidelené zásobovanie fritovacími olejmi a jedlými tukmi.
Všimli ste si, že...

Všimli ste si, že...

so začiatkom nového roku sme pre Vás spustili nový web, na ktorom vždy nájdete aktuálnu verziu nášho letáku a ďalšie zaujímavé informácie z oblasti gastronómie?
Olej zvážame

Olej zvážame

z prevádzok po celej Slovenskej republike.