Projekt pro města a obce

Legislativní předpisy:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Novela vyhlášky č. 321/2014 Sb. pod číslem 210/2018 Sb, o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Firma TRAFIN OIL, a.s. se zabývá svozem a likvidací (recyklací) použitých potravinářských a fritovacích odpadních olejů.

Našim stávajícím i novým klientům máme co nabídnout:

jsme na trhu již od roku 2007
máme 16 652 původců odpadů
pravidelný a spolehlivý odvoz a likvidace použitých olejů a tuků
automatické a bezplatné vedení odpadové evidence
serióznost a vstřícnou komunikaci – chceme, abyste byli s námi spokojeni a děláme proto maximum

Níže Vám posíláme legislativní předpisy na třídění upotřebených jedlých olejů a tuků ve městech a obcích

Vymezení povinnosti

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25)

Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci zavedeno).

Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.

Důvod zavedení povinnosti

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).

Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).

Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.

Plnění povinnosti:

Zde přichází naše Firma Trafin Oil a.s., jsme na trhu již 12 let a patříme ke špičce jak v ČR, Slovensku tak i v Polsku. Jen na území ČR máme více jak 16 tisíc dodavatelů oleje.

I když jsme obce začali oslovovat teprve nedávno, již více jak 40 obcí nám dalo souhlas, abychom jim pomohli plnit tuto vyhlášku.

Povinnost je možno zajistit různými způsoby:

speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve)
sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

V příloze Vám zasíláme rámcovou smlouvu a leták naší společnosti.

V případě zájmu neváhejte nás kontaktovat na naší e-mailové adrese:

info@tridimolej.cz nebo martin.vesely@tridimolej.cz

Veškeré Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na naší bezplatné lince 800 016 017

 

Logo FC Baník Partner oslav 100 let FC Baník Ostrava.