hero - image

Společně pomáháme planetě

Z vašeho odpadního oleje šetrně vytváříme surovinu pro výrobu moderních biopaliv pro letadla i auta. Společně tak šetříme přírodní zdroje a redukujeme množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší.
Tříděním olejů šetříte množství CO2 podobně, jako když sázíte stromy:
40 litrů vytříděného oleje
=
10 nových stromů
mlha2 mlha3 mlha4 mlha5