Co způsobí rostlinný olej nebo tuky v kanalizaci? Podívejte se na video přímo z kanalizace.

Věděli jste, že potravinářské tuky a oleje mohou stát za problémy v kanalizacích? Způsobují jednak zanášení kanalizace a také vytvářejí zápach. Následně působí i potíže v samotných čistírnách odpadních vod, kde zhoršují účinnost čištění a odtokové parametry. Převedeno do srozumitelné podoby, tím vším se zvyšují náklady, které se následně přenášejí na vás například v podobě […]

Logo FC Baník Partner oslav 100 let FC Baník Ostrava.