Co způsobí rostlinný olej nebo tuky v kanalizaci? Podívejte se na video přímo z kanalizace.

Milan Hrazánek | 23.5.2023
Co způsobí rostlinný olej nebo tuky v kanalizaci? Podívejte se na video přímo z kanalizace. - Fotka
Věděli jste, že potravinářské tuky a oleje mohou stát za problémy v kanalizacích? Způsobují jednak zanášení kanalizace a také vytvářejí zápach. Následně působí i potíže v samotných čistírnách odpadních vod, kde zhoršují účinnost čištění a odtokové parametry. Převedeno do srozumitelné podoby, tím vším se zvyšují náklady, které se následně přenášejí na vás například v podobě stočného.

Co přesně se v kanalizací s tuky a oleji děje?

Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují další příměsi. Ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Uvádí se, že dvě třetiny vypouštěných tuků se zachytí v kanalizaci. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny, a ty následně zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku, a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace.

Celé to v praxi vypadá asi takto:

Jak můžete pomoci?

Zastavte doma například vylévání zbytkového olej z pánviček do odpadu. Místo toho olej vytřete papírovým ubrouskem. Poté jej můžete hodit například na kompost, nebo do koše, pokud nemáte zahradu.

Další možností je olej sbírat do plastové láhve a poté jej odnést do sběrné nádoby v místě, kde bydlíte. Ano, v některých obcích už takové nádoby jsou. A pokud ne, napište na váš úřad a požádejte je, ať se s námi spojí.

Jste firma?

Další články